Podgruň

Asi sedmdesát metrů odtud po chodníku dojdeme k přírodní památce Podgruň. Byla vyhlášena roku 1990. Je to vrchovištní louka se vzácnými a chráněnými druhy rostlin. PodgruňTakovéto louky nebývaly v Beskydech vzácné, ale většina podobných luk už zanikla následkem odvodnění nebo ještě častěji byla zalesněna účelově nebo zarostla náletem. Svah louky je zvlněný zamokřenými úpady s drobnými prameništi potoka Jamníka. Na ploše větší než jeden hektar roste celá řada rostlinných druhů pro tato stanoviště typických, například přesličky, suchopýr úzkolistý, violka bahenní, škarda bahenní, blatouch bahenní, sítina rozkladitá, štírovník bažinný, několik druhů ostřic, hojný je výskyt rostlin z čeledi vstavačovitých. Výrazné trsy tvoří hořec tolitovitý, dále se zde vyskytuje třezalka, pryskyřník a jalovec. Četná je borůvka, roste tu bohatá populace brusinky. Území je dnes jediným původním místem výskytu klikvy bahenní v Beskydech (plod vypadá jako pětinásobně velká brusinka). Toto rostlinné společenstvo vzniklo vlivem dlouholeté občasné pastvy na zamokřeném pasinku. Ještě dnes se dají najít zbytky žerďového hrazení. Později byla plocha vypásána ovcemi. Po zániku hospodaření začalo území hustě zarůstat zejména smrkovým náletem. V současné době je území opět řízeně sečeno a je soustavně odstraňován dřevinný nálet.

Fotogalerie


Podgruň - Klikva bahenní Podgruň - Klikva v květu Podgruň - Suchopýr úzkolistý


Stránky vyrobila Martina Feilhauerova, kontakt: femar@seznam.cz