Školeny

Zde odbočuje žlutá turistická značka, která nás zavede přes osadu Janikulu s dřevěným křížem na rozcestí se samotou Matysonka. Školeny Po modré značce je pak možno dojít na osadu Školeny. Odtud je nádherný výhled na Bílý Kříž a Bezkyd.

Školeny byly osídleny v dobách, kdy pronásledovaná evangelická chudina se uchylovala do hor. Z lesa si vydobyla půdu pro svou obživu. Na nově založené osadě se tito evangelíci scházeli, radili se a školili ve slovu božím. Odtud název Školeny. Nelze přehlédnout udržované dřevěnky typického stavebního slohu. V jejich štítě bývá vyřezán větrací otvor ve tvaru kalicha nebo dvojité makovice, štít chrání valbička a okna chalupy přídašek. V jizbě na prostředním stropním trámu bývá kromě letopočtu postavení i šestilístek v kruhu – znak tesařské rodiny Švrčinových. Školeny bývaly i tradičním odpočinkovým místem pro lidi nesoucí na zádech těžké nákupy ze Starých Hamer na Gruň i na Bílý Kříž. Na Školenách bývali vždy nejlepší hospodáři ze širokého okolí, patřila jim pečlivě obdělávaná pole a všude byl pořádek. Říkávalo se ještě nedávno: „Na Školenách jako u Frydku“. V okolí Školen jsou ještě další, menší, původně evangelické osady, a to Buřanka, Příslop a Slučinec.

Fotogalerie


Školeny Školeny Butořanka


Stránky vyrobila Martina Feilhauerová, kontakt: femar@seznam.cz