Stýskalonky

Na začátku dvacátého století byla vybudována železnice mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou, která byla zprovozněna v roce 1908. Přes to, že hlavním důvodem pro její stavbu byla snaha přepravit velké množství dřeva z hor do průmyslového údolí, přineslo její zprovoznění zlom do života obyvatel Starých Hamer. Studánka u zastavení Stýskalonky Dřevo se do té doby splavovalo po řece Ostravici. Tím se její břehy ničily, navíc efektivnost této dopravy byla příliš závislá na počasí a průtoku vody v řece. Vzpomínkou na dobu splavování dřeva jsou vodní nádrže – klausy. Jeden z nich se nachází pod Bílým Křížem, ale našli bychom i jiné.

Po celých 57 let sloužila tato železnice dopravě dřeva, ale i stále rostoucí přepravě cestujících za prací ve Frýdlantě nad Ostravicí, Lískovci i Ostravě. Především však rostl zájem o přepravu mezi návštěvníky Beskyd z rychle rostoucích průmyslových aglomerací Ostravska. Vybudováním přehrady Šance v šedesátých letech činnost železnice skončila. Poslední vlak tažený parní lokomotivou s transparentem „UŽ JE TO TAK, VEZEME DO BÍLÉ POSLEDNÍ VLAK“ projel starohamerským údolím 11. ledna 1965. Po celou dobu provozu železnice přijížděli turisté plnými vlaky do Bílé, Starých Hamer a na Ostravici. Postupně rostl zájem o ubytování ve zdejších hotelích. Mnoho z nich v létě i v zimě putovalo, tak jako vy dnes, po nejkrásnějším beskydském hřebeni – přes Gruň na Bílý Kříž. Někteří se zastavili ještě ve starohamerském konzumu, aby doplnili batohy, ale všichni museli projít přes Stýskalonky. Tady je čekalo první osvěžení.

Stýskalonky jsou dnes mezi turisty nejvíc známy právě svým údajně léčivým pramenem.
Že voda má opravdu takové účinky, jak oznamuje nápis u pramene, dokazují denně mnozí návštěvníci, kteří si ji odtud odvážejí v láhvích i kanystrech. Už za první republiky tu postavila altánek židovka Altmannová z vděčnosti, že voda z pramene vyléčila manželovy žaludeční vředy. Voda je známá i mezi akvaristy.

Ochutnejte ji, určitě vás osvěží. Možná vyléčí i nemocné a potěší zdravé.

Fotogalerie


Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry


Stránky vyrobila Martina Feilhauerová, kontakt: femar@seznam.cz