Gruň – Školisko

Jsme na Gruni - největší osadě Starých Hamer, její rozloha je přes sto hektarů. Gruň dostal pojmenování podle svojí podoby. V řeči prvních osadníků – valašských pastýřů - znamená „gruň“ táhlý travnatý horský hřeben, nahoře plochý. Tak vypadal Gruň až do padesátých let. Zdejší půda musela uživit, byť skromně, velké množství lidí a ti si jí velice vážili.

Později, když ubylo hospodářů závislých svou obživou na půdě, začaly mnohé pozemky zarůstat náletem dřevin. Svou roli sehrálo i necitlivé zalesňování pasinků lesní správou. Proto bohužel nenávratně zmizely některé kouzelné pohledy zachycené na dobových fotografiích. I přesto zůstal Gruň posledním odlesněným a obydleným horským hřebenem
v Beskydech.

Nejvíc lidí žilo na Gruni za okupace. Po válce spousta zdejších obyvatel odešla za lehčím životem do pohraničí. V roce 1945 chodilo do zdejší školy ve dvou školních budovách celkem149 dětí ze 76 chalup z Gruně a několika okolních osad.

Vraťme se nyní až do 19. století a povězme si něco málo o historii školství na této osadě. První škola na Gruni byla postavena na tomto místě, dnes zvaném Školisko, roku 1861. Vyučovalo se v ní tři dny v týdnu, další tři dny v týdnu učil první gruňský učitel, válečný vysloužilec Josef Rudolf, na škole v Řečici. Roku 1911 už škola nestačila, a proto byla
300 m vlevo odtud nad cestou postavena nová dřevěná škola. Po přestěhování inventáře dne 19.9.1911 první gruňská škola divným řízením osudu vyhořela. Třetí, zděná škola, byla v sousedství druhé postavena roku 1930 a po válce dostala jméno po básníku Petru Bezručovi, který na Gruni často pobýval a velmi si ho oblíbil. V této škole se vyučovalo
až do roku 1972.

Fotogalerie


Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Gruň dnes Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry Staré Hamry, první gruňská škola


Stránky vyrobila Martina Feilhauerová, kontakt: femar@seznam.cz