Draplavé

Tři sta metrů odtud směrem nahoru bývala za války partyzánská zemljanka. Na konci roku 1944 do lesa Draplavého pod Janikulou seskočili dva sovětští partyzáni, podporučík lékařské služby Petr Andrejevič Bachtin a rudoarmějec N.Alexandr. DraplavéJejich úkolem měla být zpravodajská činnost. Při seskoku se poranili. Vyhledali pomoc v nejbližší chalupě a vykopali si zemljanku v lese Draplavém. Obyvatelé chalupy je zásobovali potravinami a obvazy, ale vše za peníze, kterými byli partyzáni dobře vybaveni. Často v podvečer chodili partyzáni k chalupě posedět si na lavičce pod rozložitým bukem. Po nějaké době, snad ze strachu z prozrazení, snad i z chamtivosti po jejich penězích, syn s otcem oba partyzány usmrtili a jejich těla zakopali. Neuniklo to ale sousedům v nejbližší osadě. Těsně po osvobození se vše prozradilo, partyzáni byli exhumováni a důstojně pohřbeni. Jejich jména jsou uvedena i na památníčku obětem války na Samčance.

Přírodní rezervace Draplavý pod cestou.

Předmětem ochrany tohoto území je malý zbytek původní pralesovité jedlobučiny podél strže horského potoka Stýskalonka. Sevřená údolí potoka a jeho přítoků jsou cenná také z hlediska geomorfologického.

Porosty navazující na pralesovité zbytky tvoří většinou stanovištně nepůvodní, druhově chudé kulturní smrčiny. Území je bohaté na mechorosty, kterých tu bylo dosud zjištěno 48 druhů. Z chráněných bylin především měsíčnice vytrvalá. Rezervaci využívají jako své hnízdiště vzácné druhy ptáků. Jedná se o silně ohroženého lejska malého, zde celkem hojného čápa černého a holuba doupňáka. Doposud zde bylo zaznamenáno 28 druhů ptáků.

Fotogalerie


Památník na Samčance Draplavý - Měsíčnice vytrvalá Čáp černý


Stránky vyrobila Martina Feilhauerová, kontakt: femar@seznam.cz